First Trust Solution

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Home
huong-dan-su-dung-phan-mem-ke-toan
Phần mềm kế toán FTS Accounting kế toán tổng hợp: Khai thác báo cáo.
FTS - huong-dan-su-dung-phan-mem-ke-toan
- Sổ cái tài khoản: cần chọn một tài khoản để xem
- Sổ tổng hợp tài khoản: cần chọn 1 tài khoản để xem
- Bảng cân đối số phát sinh.
- Báo cáo kết quả kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Bảng cân đối kế toán.
Các thao tác chính:
alt
 
Trong đó:
alt : Chuyển trang
alt : In báo cáo
alt : Xuất báo cáo ra Excel, World, PDF, HTML
alt : Xem báo cáo theo kích cỡ khác nhau
alt : Tìm kiếm dữ liệu
alt : Sắp xếp số liệu trên báo cáo, khi đó màn hình sẽ xuất hiện như sau:
alt
 
Phần mềm kế toán FTS Accounting sẽ ưu tiên sắp xếp theo thứ tự từ 1 đến 5, tiêu chí sắp xếp có thể là tăng hoặc giảm.
alt : Phông chữ báo cáo, khi đó màn hình sẽ xuất hiện như sau:
 alt
Thông tin cần cập nhật:
- Vị trí: Vị trí trên báo cáo cần đặt lại phông chữ
- Tên font: Loại phông chữ cần đặt
- Kiểu: Kiểu chữ cần đặt (Có 4 kiểu: In đậm (Bold),  in nghiêng (Italic), in thường (Regular), In đậm và nghiêng (BoldItalic))
- Kích cỡ: Cỡ chữ
- Màu: Mầu chữ
Ấn để lưu cài đặt, để hủy bỏ.
alt : Nhóm dữ liệu, khi đó màn hình sẽ hiện lên như sau:
 alt
 
Phần mềm kế toán FTS Accounting sẽ ưu tiên nhóm theo thứ tự từ 1 đến 5. Chọn cái tiêu chí ở cột bên phải, cột bên trái là tên tương ướng. Nhóm cấp cuối cùng bao giờ cũng là nhóm cấp 5 mặc dù là chỉ có 2 nhóm cấp.
alt : Chọn và cấu hình các cột báo cáo, tại đây bạn có thể chọn các cột hiển thị, thêm các cột đặc thù, đặt tên cho các cột. Tạo nhóm hoặc đặt công thức cho các cột.
alt : Định dạng trang báo cáo, tại đây bạn có thể  căn đặt lề, cỡ giấy, kiểu in (in ngang hoặc dọc) cho các báo cáo.
alt : Các tiêu đề báo cáo, tại đây bạn có thể đặt tiêu đề báo cáo cũng như tạo các cấp ký duyệt báo cáo.
Bạn có thể download phần mềm kế toán FTS Accounting phiên bản miễn phí, các tài liệu về phần mềm kế toán FTS Accounting và các tài liệu về FTS và các sản phẩm của FTS tại đây.
 
Phần mềm kế toán FTS Accounting kế toán tổng hợp: Kết chuyển doanh thu, chi phí cuối kỳ.

3. Kết chuyển doanh thu, chi phí cuối kỳ

Cuối kỳ kế toán (tháng, quý), cần kết chuyển các tài khoản doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh để tính lãi lỗ và lên các báo cáo tài chính.

Để thực hiện công việc này, bạn vào chức năng trong phần Tổng hợp.

alt

Phần mềm kế toán FTS Accounting liệt kê tất cả các mục kết chuyển cần thiết. Bạn có thể xem và thay đổi (thêm, bớt, chỉnh sửa) các mục kết chuyển này.

Đối với mỗi mục kết chuyển:

- Số bút toán: Là duy nhất

- Tên bút toán: Nội dung kết chuyển

- Tk nguồn: Phần mềm kế toán FTS Accounting sẽ lấy số dư của tài khoản này để kết chuyển đi.

- Tk đích: Tài khoản đối ứng với tài khoản nguồn trong bút toán kết chuyển.

- Active: Chỉ những bút toán có đánh dấu ở mục này mới được thực hiện.

- Thứ tự kc: Do mục kết chuyển này có thể lấy số liệu kết quả từ mục kết chuyển khác, vì thế cần phải đánh thứ tự các bút toán cho đúng.

Việc khai báo bút toán chỉ cần làm một lần cho tất cả các kỳ kế toán.

Thực hiện kết chuyển số liệu:

- Nhấn nút

- Chọn kỳ số kết chuyển

- Phần mềm kế toán FTS Accounting sẽ tự động thực hiện việc kết chuyển số liệu và ghi vào sổ cái.

Có thể dùng chức năng để hủy bỏ số liệu vừa ghi vào số cái.

4. Xem toàn bộ các bút toán định khoản

Bạn sử dụng chức năng <> trong phần có màn hình sau:

 alt

Các thao tác thực hiện:

- Kỳ số liệu: Có thể theo từng tháng, từng quý, cả năm hoặc tùy ý.

- Lọc, tìm kiếm số liệu: Đánh ký tự trên trường tìm kiếm của mỗi cột.

- Mở chứng từ: Bấm đúp trên mỗi dòng để mở chứng từ gốc tương ứng.

 

Bạn có thể download phần mềm kế toán FTS Accounting phiên bản miễn phí, các tài liệu về phần mềm kế toán FTS Accounting và các tài liệu về FTS và các sản phẩm của FTS tại đây.

 

 
Phần mềm kế toán FTS Accounting kế toán tổng hợp: Chứng từ ghi sổ.

 

2. Chứng từ ghi sổ

Để thực hiện được phần hành này, người dùng phải khai báo tất cả những yêu cầu cần thiết như số dư, các danh mục, các nghiệp vụ phát sinh trong tháng. Cách nhập cũng như số liệu chi tiết đã được hướng dẫn theo từng phần hành cụ thể. (Ở đây chỉ hướng dẫn cách lập chứng từ ghi sổ).

 
Phần mềm kế toán FTS Accounting kế toán tổng hợp: Chênh lệch tỉ giá.

 

1. Chênh lệch tỉ giá

Cuối kỳ kế toán, đơn vị có sử dụng ngoại tệ thì cần đánh giá lại tỉ giá cuối năm. Để thực hiện công việc này chọn chức năng <>:

alt

Các thông tin cần khai báo:

- : Chọn kỳ số liệu đánh giá lại tỷ giá.

- : Tài khoản có gốc ngoại tệ cần đánh giá lại.

- : Tiền tệ cần đánh giá lại

- <>: Đối ứng với khi hạch toán bút toán đánh giá lại.

- : Tỉ giá bình quân liên ngân hàng tại thời điểm đánh giá lại.

Bạn có thể download phần mềm kế toán FTS Accounting phiên bản miễn phí, các tài liệu về phần mềm kế toán FTS Accounting và các tài liệu về FTS và các sản phẩm của FTS tại đây.

 
Phần mềm kế toán FTS Accoutnig kế toán giá thành: Tính giá thành.
 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 1 trong tổng số 7
Trang chủ > Hướng dẫn sử dụng