First Trust Solution

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Home
Phần mềm kế toán FTS Accounting kế toán tổng hợp: Chứng từ ghi sổ.

 

2. Chứng từ ghi sổ

Để thực hiện được phần hành này, người dùng phải khai báo tất cả những yêu cầu cần thiết như số dư, các danh mục, các nghiệp vụ phát sinh trong tháng. Cách nhập cũng như số liệu chi tiết đã được hướng dẫn theo từng phần hành cụ thể. (Ở đây chỉ hướng dẫn cách lập chứng từ ghi sổ).

Đăng kí chứng từ ghi sổ:

Ở Menu này cho phép thực hiện lập các chứng từ ghi sổ theo hình thức kế toán chứng từ ghi sổ. Lựa chọn Menu “Kế toán tổng hơp”, chọn phần hành chứng từ ghi sổ. Chọn kỳ số liệu:

Sau khi chọn đồng ý thì một mà hình giao diện sau nhập ra:

Bấm , màn hình giao diện hiện ra như sau:

Thông tin cần cập nhật:

- Số chứng từ ghi sổ: Người dùng có thể đánh tay hoặc để YYYY, phần mềm kế toán FTS Accounting sẽ tự động chạy số chứng từ.

- Diễn giải: Mô tả chứng từ ghi sổ.

- Ngày CTGS: phần mềm kế toán FTS Accounting mặc định là ngày cuối cùng của tháng đã chọn.

Hiện tại , phần mềm kế toán FTS Accounting đang hỗ trợ 2 phương pháp tập hợp chứng từ: 

- Theo tiêu chí tự động: theo các tiêu thức được đưa ra sẵn.

- Theo tiêu chí tự chọn: tùy theo yêu cầu lựa chọn của khách hàng.

Theo tiêu chí tự động:

Theo phương pháp này người dùng có thể lọc các chứng từ để đăng kí CTGS theo các tiêu thức có sẵn. Khi đó cần lựa chọn 3 trường thông tin: Loại chứng từ, tài khoản nợ, tài khoản có. Tùy theo yêu cầu của sử dụng mà người dùng có thể lọc theo từng tiêu chí hoặc đồng thời sử dụng cả 3 tiêu chí trên.

Chọn theo loại chứng từ:

 Bấm vào , màn hình giao diện sau hiện  ra:

Sau đó, chọn loại chứng từ mà ta muốn đăng kí rồi bấm “Đồng ý” để lưu và trở về màn hình trước, bấm để hủy kết quả vừa lựa chọn:

Chọn và tương tự như trên. Xong bước chọn dữ liệu, ta bấm vào màn hình giao diện sẽ như sau:

Khí đó màn hình giao diện sẽ hiện ra các chứng từ đã chọn dưới dạng danh sách chứng từ. Ấn “Lưu và đóng”.

Theo tiêu chí tự chọn:

Chọn phương pháp tập hợp chứng từ là , khi đó màn hình có dạng như sau:

Bấm chuột vào dòng “Lấy chứng từ”, xuất hiện màn hình danh sách tất cả chứng từ phát sinh trong tháng:

Tiếp theo, bạn chọn từng chứng từ muốn đăng kí CTGS rồi bấm vào nút “Áp CTGS” ở góc phải của màn hình, bấm vào nút tắt để trở về màn hình Chứng từ ghi sổ, khi đó, tất cả các chứng từ vừa chọn sẽ được xuất hiện tại màn hình này:

Các thao tác chính:

- : Để tiếp tục lựa chọn thêm chứng từ vào chứng từ ghi sổ hiện tại.

- : Khi bấm vào nút này thì phần mềm kế toán FTS Accounting sẽ tự hủy chứng từ tại dòng đặt con trỏ hiện tại.

- : Khi bấm vào nút này thì phần mềm kế toán FTS Accounting sẽ xóa tất cả các chứng từ xuất hiện trong màn hình trên

Bạn có thể download phần mềm kế toán FTS Accounting phiên bản miễn phí, các tài liệu về phần mềm kế toán FTS Accounting và các tài liệu về FTS và các sản phẩm của FTS tại đây.
 
Trang chủ > Hướng dẫn sử dụng > Phần mềm kế toán FTS Accounting kế toán tổng hợp: Chứng từ ghi sổ.