Phần mềm kế toán doanh nghiệp FTS Accounting  là giải pháp quản lý tài chính cho mọi loại hình doanh nghiệp với ưu điểm là tính ổn định, linh hoạt, dễ sử dụng và khả năng tùy biến phù hợp với yêu cầu quản lý.

Không chỉ dừng lại ở một phần mềm kế toán, FTS cung cấp một giải pháp quản lý tổng thể (ERP) cho doanh nghiệp với các module kế toán mở rộng bao gồm quản lý mua hàng, quản lý bán hàng, quản lý kho vật tư, quản lý hợp đồng tài chính, quản lý đầu tư chứng khoán, quản lý các cửa hàng bán lẻ,… trong gói tích hợp phần mềm kế toán tài chính và quản lý doanh nghiệp FTS ERP. Doanh nghiệp cũng có thể lựa chọn mở rộng một giải pháp quản trị doanh nghiệp tổng thể với các module khác trong bộ phần mềm của FTS như quản lý khách sạn, quản lý nhân sự tiền lương,….

oos_erp

Năm 2012,2013, Phần mềm kế toán FTS Accounting đã vinh dự được trao giải Sao Khuê 4 sao dành cho Các sản phẩm, giải pháp chuyên ngành kế toán, tài chính doanh nghiệp


Đặc điểm nổi bật

2Làm việc Online

Sử dụng nền tảng kết nối Internet, FTS ERP cho phép người dùng làm việc từ xa, làm việc qua internet kết nối dữ liệu đến máy chủ trung tâm. Có…

Xem chi tiết ›

Tính năng sản phẩm

1Quản lý vốn bằng tiền

Với phân hệ Quản lý vốn bằng tiền của giải pháp FTS ERP, các khoản thu/chi quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng được quản lý và kiểm soát chặt chẽ. Các khoản thanh toán với nhà cung cấp, thu tiền khách hàng được quản lý chi tiết cho từng lần thanh toán ngay trên màn hình phiếu thu/chi giúp người dùng thao tác nhanh và chính xác…

Xem chi tiết ›

2Quản lý bán hàng

Với phân hệ Quản lý bán hàng của giải pháp FTS ERP, phần công việc trong chu trình bán hàng được tự động hóa, thời gian theo dõi và chi phí xử lý được giảm bớt. Điều đó trợ giúp rất nhiều cho bộ phận kinh doanh và bộ phận kế toán, các nhà lãnh đạo theo dõi được doanh thu và các khoản công nợ một cách chặt…

Xem chi tiết ›

3Quản lý công nợ phải thu

Với phân hệ Quản lý công nợ phải thu của giải pháp FTS ERP, các khoản nợ của khách hàng trong từng hợp đồng, đơn hàng được theo dõi và quản lý chặt chẽ. Phân tích định mức công nợ và tuổi nợ để giúp cho nhà lãnh đạo tránh được tình trạng nợ xấu trong doanh nghiệp và đưa ra những chính sách bán hàng hiệu quả. Quy…

Xem chi tiết ›

4Quản lý mua hàng

Với phân hệ Quản lý mua hàng của giải pháp FTS ERP, phần công việc trong quy trình mua hàng được tự động hóa, thời gian theo dõi và chi phí xử lý được giảm bớt. Điều đó trợ giúp rất nhiều cho bộ phận mua hàng và bộ phận kế toán, các nhà lãnh đạo theo dõi được các đề xuất mua hàng, theo dõi việc nhận hàng,…

Xem chi tiết ›

5Quản lý công nợ phải trả

Với phân hệ Quản lý công nợ phải trả của giải pháp FTS ERP, các khoản nợ của nhà cung cấp trong từng hợp đồng, đơn hàng được theo dõi và quản lý chặt chẽ. Phân tích định mức công nợ và tuổi nợ kịp thời để giúp cho nhà lãnh đạo điều chỉnh và quản lý tài chính công ty hiệu quả hơn và tạo mối quan hệ…

Xem chi tiết ›

6Quản lý kho

Với phân hệ Quản lý Kho của giải pháp FTS ERP mọi hoạt động nhập xuất kho, điều chuyển giữa các kho được quản lý hiệu quả. Cho phép doanh nghiệp kiểm soát cả về giá trị, số lượng, mặt hàng, nơi lưu trữ theo nhiều đơn vị tính. Theo dõi được tồn kho tại kho trung tâm và các bộ phận, từ đó lập kế hoạch và yêu…

Xem chi tiết ›

7Quản lý sản xuất

Phân hệ Quản lý sản xuất của giải pháp quản lý doanh nghiệp FTS ERP sẽ giúp doanh nghiệp quản lý toàn bộ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, bao gồm 2 phần chính là hoạch định kế hoạch sản xuất, hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu dùng cho sản xuất. Từ đó giảm thiểu chi phí trong sản xuất, tiết kiệm thời gian thực hiện đơn hàng, đảm…

Xem chi tiết ›

8Quản lý hàng hóa bằng hệ thống mã vạch

Sử dụng hệ thống mã vạch (Barcode) trong quản lý hàng hóa, vật tư của giải pháp quản trị doanh nghiệp FTS ERP sẽ giúp cho việc quản lý kho của các doanh nghiệp dễ dàng hơn bao giờ hết. Các bài toán khó khăn về việc kiểm tra liên tục và tổng hợp nhiều thông tin hàng hóa xuất nhập tồn của doanh nghiệp được xử lý đầy…

Xem chi tiết ›

9Quản lý hợp đồng vay, cho vay

Quản lý thông tin về các hợp đồng vay và cho vay. Quản lý thông tin về các hợp đồng mua hàng, bán hàng. Theo dõi các nguyên tắc chung của hợp đồng, tình hình thực hiện hợp đồng, tình hình thanh toán hợp đồng. Kết nối với phân hệ quản lý vốn bằng tiền, phân hệ quản lý bán hàng, phân hệ quản lý mua hàng để…

Xem chi tiết ›

10Quản lý tài sản

Với phân hệ quản lý tài sản của giải pháp FTS ERP, các thông tin cần thiết về tình hình biến động của tài sản của doanh nghiệp (Tài sản cố định, công cụ dụng cụ...) từ thời điểm mua đến khi thanh lý: nguyên giá, giá trị hao mòn, giá trị còn lại, sửa chữa lớn, điều chuyển, nguồn vốn hình thành, số năm khấu hao, bộ phận…

Xem chi tiết ›

11Quản lý thuế gía trị gia tăng

Với phân hệ quản lý thuế GTGT của giải pháp FTS ERP, các hóa đơn, chứng từ hàng hóa mua vào, bán ra được tập hợp và nhập từ các phân hệ khác lên bảng kê, tờ khai thuế GTGT hàng tháng theo quy định, lên các báo cáo liên quan đến thuế TNDN. Chương trình cho phép kết nối trực tiếp với chương trình HTKK của tổng cục…

Xem chi tiết ›

12Quản lý đầu tư chứng khoán

Với phân hệ Quản lý đầu tư chứng khoán của giải pháp FTS ERP, các loại chứng khoán của công ty được quản lý đầy đủ, mọi hoạt động mua bán, tồn kho chứng khoán bao gồm cổ phiếu, trái phiếu được quản lý chặt chẽ, cập nhật liên tục và đưa ra các báo cáo về tình hình lãi lỗ, nhập, xuất, tồn chứng khoán kịp thời. Từ…

Xem chi tiết ›

13Quản lý hóa đơn, ấn chỉ

Quản lý danh mục loại hóa đơn, ấn chỉ. Quản lý danh mục các mã hóa đơn, ấn chỉ của từng loại hóa đơn, ấn chỉ. Quản lý danh mục quyển hóa đơn, ấn chỉ: Theo dõi số quyển, số liên, số seri được đánh trong từng quyển. Quản lý thông tin trên hóa đơn, ấn chỉ: số quyển, số seri, ký hiệu, mẫu số hóa đơn, ấn…

Xem chi tiết ›

14Quản trị chi phí và giá thành

Với phân hệ quản lý chi phí giá thành của giải pháp FTS ERP, các thông tin về chi phí, giá thành của sản phẩm được tập hợp, xử lý và tính toán theo từng đơn đặt hàng, quan một công đoạn hay nhiều công đoạn. Chi phí được phân bổ theo nhiều tiêu thức tuỳ thuộc vào yêu cầu của doanh nghiệp. Tự động tính giá thành sản…

Xem chi tiết ›

15Kế toán tổng hợp

Với phân hệ kế toán tổng hợp của giải pháp FTS ERP, các dữ liệu từ tất cả các phân hệ được tiếp nhận, tổng hợp và làm cơ sở lập ra các báo cáo tài chính. Phần mềm cho phép người sử dụng tự tạo các mẫu báo cáo tài chính theo công thức tính toán của đơn vị và các mẫu chuẩn của BTC, hợp nhất báo…

Xem chi tiết ›

16Hợp nhất báo cáo tài chính

Điểm mạnh của giải pháp FTS ERP là mô hình quản lý tập trung, công ty mẹ với nhiều công ty con ở các vị trí khác nhau. Vì vậy việc hợp nhất báo cáo tài chính của các đơn vị con lên đơn vị mẹ là vô cùng cần thiết và quan trọng. Giải pháp của FTS cho phép hợp nhất báo cáo tài chính của các dơn…

Xem chi tiết ›

Khách hàng tiêu biểu

1Tổng công ty cổ phần GAS Petrolimex

FTS đã xây dựng và triển khai thành công hệ thống quản trị tập trung (kế toán, bán hàng, mua hàng, kho hàng, vận tải, bán lẻ,……) cho toàn bộ các đơn vị của Tổng công ty cổ phần Gas Petrolimex (Công ty  mẹ, 5…

Xem chi tiết ›

2Tổng công ty cổ phần bảo hiểm PJICO

FTS đã xây dựng và triển khai thành công hệ thống quản trị kế toán tài chính tập trung (kế toán, bảo hiểm,...) cho tổng công ty cổ phần bảo hiểm PJICO và gần 60 đơn vị con trên toàn quốc. Tổng Công ty Cổ…

Xem chi tiết ›

3Công ty xăng dầu Petrolimex Lào

Công ty xăng dầu Petrolimex Lào được thành lập theo Dự án đầu tư sang Lào của Petrolimex đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam cấp giấy phép đầu tư ra nước ngoài số 452/BKHĐT-ĐTRNN ngày 21 tháng 6 năm 2011. Theo…

Xem chi tiết ›

7Trung tâm hội nghị quốc gia

Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia (TTHNQG) là trung tâm đầu tiên và duy nhất của Việt Nam được xây dựng dựa trên công nghệ tiên tiến và hiện đại bậc nhất hiện nay. TTHNGQ được coi là một công trình trọng điểm của đất…

Xem chi tiết ›

10Học viện bưu chính viễn thông

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông được thành lập theo quyết định số 516/TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11 tháng 7 năm 1997 trên cơ sở sắp xếp lại 4 đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty Bưu chính Viễn…

Xem chi tiết ›

13Ngân hàng phát triển Việt Nam VDB

Ngân hàng phát triển Việt Nam VDB được thành lập vào ngày ngày 19/5/2006 do Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 108/2006/QĐ-TTg thành lập Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) trên cơ sở tổ chức lại hệ thống Quỹ Hỗ trợ phát…

Xem chi tiết ›

14Công ty Cổ phần Lisemco 2

Công ty Cổ phần LISEMCO 2 là thành viên của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA), được thành lập từ năm 2008, tách ra từ Công ty cổ phần LISEMCO. Thừa hưởng kinh nghiệm, thương hiệu, cơ sở vật chất, thiết bị, và lịch sử…

Xem chi tiết ›

15Công ty TNHH Phát triển Nội Bài

Công ty TNHH Phát triển Nội Bài, một công ty liên doanh giữa Malaysia và Việt Nam với hoạt động chính là quản lý và phát triển KCN Nội Bài. Hiện nay FTS đang cung cấp cho Công ty TNHH Phát triển Nội Bài giải…

Xem chi tiết ›

16Công ty TNHH Kenmec Việt Nam

Kenmec Group là một tập đoàn đầu tư đa quốc gia, dẫn đầu với ba lĩnh vực chính là tự động hóa, ngành điện tử, và năng lượng sạch. Với quy mô 13 nhà máy ở Trung Quốc, Việt Nam, Malaysia, hàng năm tập đoàn…

Xem chi tiết ›

17Công ty TNHH Cao Su INOUE Việt Nam

Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam là doanh nghiệp liên doanh giữa Việt Nam và Nhật Bản, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất Săm, Lốp và các sản phẩm cao su kỹ thuật với chất lượng hàng đầu trên thị trường. Công…

Xem chi tiết ›

18Công ty TNHH Fujiseiko Việt Nam

Công ty TNHH FUJISEIKO VIỆT NAM là công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản đặt tại KCN Phúc Điền, Hải Dương hoạt động trong lĩnh vực gia công các sản phẩm kim loại phục vụ nghành công nghiêp lắp giáp các loại máy văn…

Xem chi tiết ›

19Công ty TNHH Flexcon Việt Nam

Công ty TNHH liên doanh Flexcon Việt Nam là công ty liên doanh đặt trụ sở tại xã Dĩnh Trì, huyện Lạng Giang, Bắc Giang chuyên sản xuất các sản phẩm may mặc, gia công công nghiệp. Hiện nay FTS đang cung cấp cho Công…

Xem chi tiết ›

20Công ty Cổ phần RCEE – NIRAS

Công ty NIRAS (RCEE-NIRAS) có vốn đầu tư của Đan Mạch và Việt Nam được thành lập vào năm 2006 dựa trên nền tảng của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Môi trường –  một thành viên độc lập của Liên hiệp Hội Khoa…

Xem chi tiết ›

21Công ty TNHH Yoochang Việt Nam

Công ty TNHH Yoochang Việt Nam có 100% vốn Hàn Quốc, chuyên cung cấp dịch vụ thi công, lắp đặt xây dựng, hoàn thiện công trình, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Hiện nay FTS đang cung cấp cho Công ty…

Xem chi tiết ›

22Công ty cổ phần đầu tư Vạn Khoa

Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Khoa (Vạn Khoa), được thành lập vào năm 2010; có trụ sở tại 166 Phạm Văn Đồng – Xuân Đỉnh – Bắc Từ Liêm – Hà Nội, Nhà máy cắt và nhà máy xẻ đá tại KCN Phố…

Xem chi tiết ›

23Hàng trăm doanh nghiệp tại Singapore

Thông qua đối tác cung cấp dịch vụ tại Singapore (First Trust Holdings Singapore), FTS đã cung cấp sản phẩm phần mềm kế toán FTS Accounting đến hàng trăm doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Singapore. Đây là khối khách hàng quan trọng trong chiến lược…

Xem chi tiết ›