Phần mềm quản lý dự án và Timesheet FTS  là phần mềm dành cho các công ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ và thực hiện các dự án cho khách hàng bao gồm các công ty tư vấn, kiểm toán, luật,…

FTS Timesheet & Project management cung cấp một hệ thống quản lý dự án khép kín từ lập kế hoạch dự án, theo dõi thực hiện, theo dõi các phát sinh chi phí dự án, quản lý doanh thu, công nợ và thanh toán cho từng dự án đang thực hiện.

=>>> Kết nối phần mềm quản lý nhân sự tiền lương

Tính năng sản phẩm

1Quản lý dự án

Quản lý các dự án, các hợp đồng dịch vụ. Theo dõi kế hoạch và dự toán thực hiện cho từng hợp đồng dịch vụ (bao gồm thời gian dự tính cho từng cấp độ nhân viên, chuyên gia và các chi phí phát sinh đi kèm khác). Theo dõi thực tế thực hịên dự án về mặt thời gian của nhân viên bằng kết nối tự động với…

Xem chi tiết ›

2Timesheet

Nhân viên khai báo thời gian thực hiện các công việc hàng ngày, hàng tuần. Thời gian khai báo theo từng khách hàng, dự án và nội dung công việc cụ thể. Quy trình khai báo, kiểm tra và xác nhận bởi các cán bộ quản lý có thẩm quyền. Tập hợp, phân tích và theo dõi tổng thời gian của các cán bộ nhân viên cho từng dự…

Xem chi tiết ›

Khách hàng tiêu biểu

1Công ty Cổ phần RCEE – NIRAS

Giới thiêu công ty Công ty NIRAS (RCEE-NIRAS) có vốn đầu tư của Đan Mạch và Việt Nam, trụ sở chính được đặt tại Hà Nội. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn về năng lượng, biến đổi khí hậu và môi…

Xem chi tiết ›