First Trust Solution

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Home
FTS Accounting- phần mềm kế toán hỗ trợ doanh nghiệp theo thông tư 28

Thông tư 28/2011/TT – BTC  ban hành ngày 14/04/2011 đã thay đổi về việc kê  khai thuế GTGT. Nhậy bén với sự thay đổi đó, phần mềm kế toán FTS Accounting đã có bản update mới nhất, đáp ứng đầy đủ nhu cầu cúa quý khách hàng  theo thông tư 28.

Dưới đây là các bước hoàn chỉnh để update chương trình: 

Bước 1: Download bản update phần mềm kế toán FTS Accounting TẠI ĐÂY và update cho toàn bộ hệ thống máy kế toán.

alt

 Bước 2: Download mẫu kê khai thuế GTGT đã được mã hóa với phần mềm kế toán FTS Accounting TẠI ĐÂY

 alt

Bước 3: Vào đường dẫn để nhận mẫu biểu đã download tại bước 2 vào trong phần mềm kế toán FTS Accounting.

alt

 Bước 4: Kiểm tra lại tờ khai vừa nhận.

alt

 Với những thao tác đơn giản, bạn đã kịp thời update theo thông tư mới nhất của bộ tài chính.

Bạn có thể download phần mềm kế toán FTS Accounting phiên bản miễn phí, các tài liệu về phần mềm kế toán FTS Accounting và các tài liệu về FTS và các sản phẩm của FTS tại đây

 
Trang chủ > Tin tức > FTS Accounting- phần mềm kế toán hỗ trợ doanh nghiệp theo thông tư 28