Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam

Khách hàng Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam

Thông tin khách hàng:

  • Cục Sở hữu trí tuệ là cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thống nhất quản lý nhà nước và đảm bảo các hoạt động sự nghiệp chuyên ngành về sở hữu trí tuệ trên phạm vi cả nước.
  • Địa chỉ: Số 386 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
  • Điện thoại liên hệ: (04) 3858 4011;  (04) 3858 3069;

Triển khai hệ thống phần mềm HRM STD cho Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam

FTS đã đưa ra giải pháp xử lý hiệu quả bài toán quản lý hồ sơ người lao động, hồ sơ cán bộ biên chế bao gồm: Quản lý thông tin cơ bản của người lao động, lưu vết quá trình làm việc, quá trình thay đổi lương tại Cục, quản lý các đợt công tác trong nước và nước ngoài, quản lý lưu trữ văn bản giấy tờ có liên quan,…

Mô hình sơ đồ cơ cấu tổ chức Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam

Mô hình hóa sơ đồ cơ cấu tổ chức Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam

Nội dung phân hệ quản lý hồ sơ người lao động:

  • Với module quản lý hồ sơ người lao động, toàn bộ thông tin, lịch sử làm việc, nghỉ phép, điều chuyển công tác, tăng lương, thăng chức nhân sự tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam được tổng hợp theo mô hình quản lý dữ liệu tập trung, dề dàng truy xuất, tìm kiếm bất cứ thông tin liên quan đến nhân sự của Cục
  • Giảm thiểu chi phí kho, công sức lưu trữ tài liệu cứng. Giảm thiểu rủi ro đối với an toàn bảo lưu dữ liệu bằng cách sao chép, quản lý trên phần mềm.