Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (NOIP Viet Nam)

Thông tin Khách hàng

Cục Sở hữu trí tuệ là cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thống nhất quản lý nhà nước và đảm bảo các hoạt động sự nghiệp chuyên ngành về sở hữu trí tuệ trên phạm vi cả nước.

Quy mô lao động: Hơn 300 người.

Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (NOIP Viet Nam)

Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (NOIP Viet Nam)

Điểm nổi bật trong giải pháp của FTS

FTS đã đưa ra giải pháp xử lý hiệu quả bài toán quản lý hồ sơ người lao động, hồ sơ cán bộ biên chế bao gồm: Quản lý thông tin cơ bản của người lao động, lưu vết quá trình làm việc, quá trình thay đổi lương, quản lý các đợt công tác trong nước và nước ngoài, quản lý lưu trữ văn bản giấy tờ có liên quan,… Từ đó, hỗ trợ giảm thiểu công sức lưu trữ hồ sơ, giấy tờ bản cứng. Giảm thiểu rủi ro đối với an toàn bảo lưu dữ liệu bằng cách sao chép, quản lý trên phần mềm

Danh sách Module đã triển khai

  • Quản lý Hồ sơ người lao động
  • Quản lý Tiền lương (Ngạch lương, bậc lương, hệ số lương)