Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thời gian tìm hiểu và trải nghiệm thực tế phần mềm, FTS đang cung cấp miễn phí phiên bản phần mềm kế toán FTS Accounting Standard.  

FTS Accounting Standard là hệ thống phần mềm chuyên nghiệp phục vụ công tác hạch toán kế toán  với quy mô vừa và lớn, công ty mô hình đơn vị đa cấp, công ty mẹ  con trong mọi ngành nghề Sản xuất – Kinh doanh – Thương mại Dịch vụ. Tuy nhiên, ở phiên bản miễn phí này FTS đang dừng lại ở việc sử dụng cho một đơn vị và fix cứng về mặt chức năng, giao diện để có thể áp dụng chung cho toàn bộ các doanh nghiệp.

phan-mem-ke-toan-mien-phi-1

FTS cung cấp miễn phí phiên bản FTS Accounting Standard đến người dùng

FTS Accounting Standard được xây dựng theo từng phân hệ chức năng (module) có tính liên kết, kế  thừa dữ  liệu giữa các phân hệ với nhau. Trong mỗi phân hệ  lớn sẽ  bao gồm nhiều công đoạn và chức năng nhỏ khác phục vụ công việc quản lý & hạch toán kế toán chi tiết và đầy đủ trên phần mềm.

Phân hệ tính năng của phần mềm kế toán miễn phí FTS Accounting Standard bao gồm:

 • Kế toán tiền
 • Kế toán bán hàng và công nợ phải thu
 • Kế toán mua hàng và công nợ phải trả
 • Kế toán kho vật tư, hàng hóa
 • Kế toán tài sản cố định
 • Kế toán thuế GTGT
 • Kế toán chi phí, giá thành sản phẩm
 • Quản lý hợp đồng
 • Kế toán tổng hợp

phan-mem-ke-toan-mien-phi-2

Quy trình nghiệp vụ phần mềm kế toán miễn phí FTS Accounting Standard

Phần mềm kế toán miễn phí FTS Accounting Standard hỗ trợ các nghiệp vụ và báo cáo theo quy định  mới nhất của  Bộ Tài Chính và Tổng cục Thuế.

Tuy là phiên bản phần mềm kế toán miễn phí  – FTS Accounting Standard vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ các nghiệp vụ từ kế toán chi tiết cho đến việc thiết lập các báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Phần mềm kế toán miễn phí FTS Accounting Standard không giới hạn về thời gian sử dụng và số lượng dữ liệu, cũng như số lượng người dùng như một số phần mềm khác trên thị trường.

 • Để tải phần mềm & tài liệu hướng dẫn sử dụng xin quý khách vui lòng Click vào Đăng ký dùng thử tại đây.
 • Để được hỗ trợ sử dụng phần mềm xin quý khách vui lòng truy cập tại Facebook group:  https://www.facebook.com/groups/hoinhungnguoisudungphanmemFTS/